A-FX

Ingen flere ubehagelige opplevelser på fordekket når seilet må ned. Den asymmetriske A-FX rullen er en videreutvikling av velutprøvd utstyr på Open 60-båtene. Klar til bruk på kort tid. Din asymmetriske genaker kan heises, tas ned igjen og stues bort på en rask og sikker måte. Det trengs kun små tilpasninger på eksisterende asymmetriske genaker for å bruke dette systemet.

Med en ASYM-FX kan du rulle opp den asymmetriske genakeren din like enkelt som en genaker. Seilet kan håndteres komfortabelt og trygt fra cockpit ved å dra i den endeløse rullelinen. Dette får trommelen og deretter det torsjonsstive tauet til å rotere. Forlikstauet overfører rotasjonen til den midtstilte forbindelsen mellom den asymmetriske genakeren og forlikstauet. Dette gjør at forliket på den asymmetriske genakeren rulles fra midten. Trommelen med endeløs line forhindrer at det blir prblemer med tvinn eller låsing av tau. Rullelinen kan enkelt tas av trommelen uten skrutrekker eller andre hjelpemidler.